Dagliga utfodringsrekommendationer

Vår fodertabell för petgoods kattmat för vuxna katter. Kom ihåg att detta bara är riktlinjer - du kan behöva justera mängden upp eller ner. Gör alltid justeringar beroende på din katts hull.

Kroppsvikt (kg)

Inaktiv/Innekatt

Aktiv/Utekatt

2

25 g

35 g

3

30 g

45 g

4

35 g

55 g

5

45 g

65 g

6

50 g

75 g

7

55 g

85 g

8

60 g

90 g

Månatlig foderkonsumtion

Om du följer den dagliga utfodringsrekommendationen ovan, kommer den månatliga konsumtionen av petgoods vuxenfoder att vara enligt tabellen nedan.

När du tecknar en prenumeration underlättar denna tabell för dig att beräkna hur mycket mat du kommer att behöva varje månad. För att ha en extra marginal föreslår vi att du avrundar uppåt till närmaste kg.

Kroppsvikt (kg)

Inaktiv/Inomhus

Aktiv/Utomhus

2

0,8 kg

1,1 kg

3

1,0 kg

1,4 kg

4

1,1 kg

1,7 kg

5

1,4 kg

2,0 kg

6

1,6 kg

2,4 kg

7

1,7 kg

2,7 kg

8

1,9 kg

2,8 kg