petgoods veterinärteam

Dr Nicky Sluczanowski

"Den senaste forskningen visar att protein från Hermetia illucens (svart soldatfluga) larver har ett högt aminosyrainnehåll och en hög smältbarhet, vilket gör det till en mycket högkvalitativ proteinkälla."

Petgood x forskning

Vi är glada över att vara en del av forskningen och bana väg för insektsbaserat djurfoder. Det är därför vi arbetar nära Wageningen University & Research i ett forskningsprojekt för att ytterligare djupdyka i näringsmässiga fördelarna med insektsbaserat djurfoder. Vi lovar att berätta mer så snart vi kan om detta spännande projekt!

Forskning

Sammanfattning

Vilken insekt används och varför?

petgood insektsbaserade produkter baseras på endast en animalisk proteinkälla, insektsprotein. Insektsarten som används är larven av svart soldatfluga (Hermetia Illucens). Det finns flera anledningar till att just larven av svart soldatfluga valts ut som basen till vårt foder. Den är otroligt näringsrik och innehåller rikligt med protein, essentiella aminosyror och nyttiga fettsyror. Den är motståndskraftig mot sjukdomar och har en naturligt snabb tillväxt vilket gör att antibiotika, bekämpningsmedel eller tillväxthormon aldrig behöver användas i produktionen. Insektsprotein är också hållbart då det kräver betydligt mindre resurser i form av foder, mark och vatten för att producera samma mängd protein, och orsakar lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med mer traditionella proteinkällor. Arten är globalt utbredd och anses inte vara ett skadedjur eller potentiell sjukdomsvektor. Larven av svart soldatfluga är kontrollerad och godkänd för konsumtion av både människor och husdjur i EU.

Klicka här för att läsa mer om hur uppfödning av insekter går till

Klicka här för att läsa mer om hållbarhetsaspekterna av insektsprotein

Finns det forskning på larven av svart soldatfluga?

Långt innan insektsbaserade produkter lanserades på marknaden påbörjades forskning för att säkerställa näringsvärde och säkerhet hos dessa livsmedel. Studier har haft olika fokus, där vissa har tittat på näringssammansättning hos larven, andra på hur den som livsmedel påverkar olika parametrar hos djuret som konsumerar den. 

Näringsvärde jämfört med hunden och kattens behov

Studier som utvärderat näringsinnehåll hos larven av svart soldatfluga har bland annat analyserat aminosyraprofilen och jämfört det med behovet hos hund och katt. Andra studier har tittat på smältbarhet hos de individuella aminosyrorna, det vill säga hur väl djurets matsmältningssystem kan tillgodogöra sig det. Resultatet är att larven av svart soldatfluga har ett högt aminosyrainnehåll av essentiella aminosyror (McCusker et al, 2014), och en hög smältbarhet av individuella aminosyror (Bosch et al, 2016). Vill du djupdyka och lära dig mer om insektsprotein och aminosyraprofil av våra produkter, kan du hitta en artikel om det här.

Säkerhet och smältbarhet hos katt och hund

Smältbarhet är ett mått på hur stor del av ett näringsämne som kroppen kan tillgodogöra sig. Det man gör är förenklat att utfodra djuret med proteinet, och därefter mäta i avföringsprover hur mycket av näringsämnet som djuret har kunnat ta upp. God smältbarhet av protein anses ligga över 80%, och proteinet av svart soldatfluga hamnar i genomsnitt kring 85%, det vill säga en hög smältbarhet (El-Wahab et al, 2021; Penazzi, 2021; Sungho, 2021; Yi hu 2020). Andra studier har tittat på säkerhet, det vill säga för att utvärdera om den insektsbaserade dieten ger påverkan på parametrar som avföringskvalitet, blodvärden, pälskvalitet eller andra kliniska fynd. Studiernas slutsats är att den insektsbaserade dieten är säker, där deltagande djur har bibehållit goda värden och varit friska genom studien, och inget avvikande har kunnat rapporteras (El-Wahab et al, 2021; Freel et al 2021; Kröger, 2020). Fullständiga referenser finns längst ner på denna sida.

Hur utvecklas petgoods recept?

Petgoods veterinärteam utvecklar tillsammans med djurnäringsspecialister alla recept för att säkerställa att fodret uppfyller och/eller överstiger de näringsrekommendationer som utges av av FEDIAF. Stort fokus läggs för att våra recept ska vara nyttiga och näringsrika, och där det är möjligt hjälpa till att förebygga sjukdomar och ge bästa förutsättningar för hälsa hos djuret. Alla våra foder är kompletta och balanserade helfoder, vilket innebär att de tillgodoser hundens eller kattens samtliga näringsbehov.

Ny forskning

Hälsofördelar med fettet från svart soldatfluga

Goda nyheter! Vår vetenskapliga artikel med insektsfarmen Protix och Technical University of Munich Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability är godkänd och publicerad i Journal of Asia-Pacific Entomology. Artikeln tittar närmare på egenskaper hos fettsyrorna från larven av svart soldatfluga, och deras potentiella hälsofördelar.

Läs mer

REFERENSER OCH STUDIER KRING INSEKTSPROTEIN FÖR KATT OCH HUND

Aminosyror & smältbarhet

Hund & insektsbaserat foder

Katt & insektsbaserat foder

Insektsprotein & allergi

Utvalda produkter

Samlingens namn

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr

Produktens namn

30 kr